01/17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΗΣ

Ο άνθρωπος κατοικεί όταν μπορεί να προσανατολιστεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον και να ταυτιστεί με αυτό, ή, όταν νιώθει ότι το περιβάλλον που βιώνει έχει νόημα. Κατοίκηση, σημαίνει ότι οι χώροι όπου εκτυλίσσεται η ζωή είναι τόποι με την πλήρη σημασία του όρου. Christian Norberg-Schulz / Genius Loci: Το πνεύμα του τόπου πήλιο, σεπτέμβρης του[…]

17/17 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΗΣ

αποσπάσματα ημερολογίου _οδός ασκληπιού, αθήνα 2009 πρέπει να χτίστηκε κάπου το ογδόντα, τελειωμένα είναι μόνο το ισόγειο κι ο πρώτος· οι τρεις πάνω όροφοι αφημένοι στα μπετά· μαύρα από το καυσαέριο, σκοτεινιάζουν το φως. στο δεύτερο μπάζα και σαβούρες χρόνων γεμίζουν το μέσα μέρος και μπροστά την πλευρά του δρόμου· δεκάδες γλάστρες με ασθενικά φυτά,[…]