09/14 Ο ΦΡΕΝΤΟ / ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

Κάθε φορά που ήταν να την επισκεφτεί, αυτή φρόντιζε να βγάλει τον Φρέντο στο μπαλκόνι από νωρίς. Αυτός τον ζήλευε. Τον ζήλευε που ήταν εκεί πριν από αυτόν. Και θα ήταν και μετά. Αυτός θα ήταν που θα κοιμόταν στην αγκαλιά της όλο το βράδυ. Και το ήξερε. Γι αυτό έβγαινε έξω χωρίς να κάνει[…]