17/17 εμμανουήλ κολοκυθάς | ο ήλιος του απογεύματος

Κάθε απόγευμα όταν το φως πλαγιάζει προς τη δύση πέφτει αργά και όλα τα επιχρυσαφίζει.   Στο ζεστό φως του απογεύματος καθετί καταλαγιάζει κι ας μένει στο διάφανο ποτήρι το πικρό ίζημα του ανεσυντέλεστου   Καμμιά φορά και κατ’ εξαίρεση το φως του απογεύματος δεν προσβλέπει στο ερχόμενο σκοτάδι αλλά στο αναμενόμενο μέλλον και στο[…]