02/14 ΣΑΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ VERMEER / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

Σαν πίνακας του Vermeer το Φως από αριστερά να πέφτει. Ας πούμε από τη Δύση, από τη θάλασσα και τα χωράφια. Η είσοδος, σαν είσοδος παλαιολιθικού Μεγάρου. Επίσημη, με στιβαρότητα, δίπλα σε φέρουσα κολώνα που υπερμέγεθες στέγαστρο στηρίζει. Δύο οι κολώνες παραστάδες. Σαν Ωραία Πύλη η πύλη του. Σαν είσοδος του παλατιού των Ατρειδών σε[…]