#07 05/20 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ / ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΑΣΚΑΣ, ΚΥΠΡΟΣ, 2016

Μιὰ ἄλλη εἶπε ὅτι ὁ δικός της παπποὺς συνήθιζε νὰ τὰ κάνει πάνω του. Τόσο πολὺ εἶχε μπουχτίσει τὸ ξεσκάτισμα, ποὺ μιὰ μέρα τὸν ἀνάγκασε νὰ κατεβάσει τὰ παντελόνια καὶ νὰ βγεῖ στὸν κῆπο γιὰ νὰ τοῦ ρίξει νερὸ μὲ τὴ μάνικα Μερικά ἀποσπάσματα συνεντεύξεων ἀπὸ γυναῖκες ποὺ δούλευαν ὡς βοηθοὶ ἡλικιωμένων ἦταν ἀρκετὰ γιὰ[…]