11/14 ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΙΝΕ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

θυμάμαι, πὼς χθὲς τὸ σούρουπο βρέθηκα ξαφνικὰ ἀπεναντι ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν εἰκόνα. σταμάτησα τὸ βιαστικὸ μου περπάτημα καὶ ἀφέθηκα στὴ φωτεινὴ στιγμή. φέρνοντας στὴ μνήμη τὸ γεγονὸς εἶναι σχεδὸν σὰ νὰ μὴν ἔγινε. στάθηκα. φωτίστηκα. ἔκανα μερικὰ βήματα πιὸ κοντὰ σ᾽ αὐτὸ ποὺ εἶδα, καὶ προσπάθησα νὰ κλέψω τὴν αἴσθηση τῆς στιγμῆς στὴν φωτογραφικὴ ἀποτύπωση.[…]