ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΣ / ΦΩΤΗΣ ΛΑΖΙΔΗΣ

Τα απόλυτα βράδια που ο Αλβέρτος μου ‘μαθε τι θα πει φως ύστερα από σκέψεις και μνήμες κρατώ ζωντανός τη φιλαρέσκεια να αναπνέω γυρίστε τον κόσμο ανάποδα