12/19 η βουτιά | μαρία παπαδοπούλου

  Παίρνω φόρα, τρέχω και πέφτω με όλο μου το βάρος στο νερό! Οι βουτιές μας είναι τα διαλείμματα ανάμεσα σε διαρκείς αναζητήσεις και επαναλήψεις. Μας ξαναθυμίζουν την απόλαυση.