16/19 Ο PAUL ΣΤΟΙΒΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

    «Όπως πάσαι αι Κυκλάδες και η Αμοργός είνε νήσος ορεινή καί τραχεία. Τρεις κυρίως κορυφαί ορέων διακρίνονται καθ’όλον το μήκος της νήσου…εν μέσω η του Προφήτου Ηλίου, ύψους περίπου 725 μέτρων… Εκ της κορυφής του όρους τούτου, ένθα ο ναΐσκος του Προφήτου Ηλίου, ως από σκοπιάς υψηλοτάτης, εκτείνεται μαγευτικόν πανόραμα και γραφικώτατον επί[…]

11/17 Σάλτσμπουργκ μάης δυο χιλιάδες δεκατέσσερα | κωνσταντίνα ευθυμιάδου

Σε άλλο τόπο θα μπορούσε να είναι φθινόπωρο ή ακόμη και χειμώνας. Επτά βαθμοί κελσίου. Εδώ είναι άλλα τα σημάδια που σημαίνουν την αλλαγή της εποχής. Τα πουλιά που κελαηδούν ασταμάτητα, τα χρώματα στα ανθισμένα λουλούδια ακόμη και γρύλοι που τουρτουρίζουν νομίζεις από το κρύο. Σαν ένα αόρατο χέρι να έχει τοποθετήσει το ανοιξιάτικο τοπίο[…]